Klima komore

 • EUROVENT certifikatpreuzmi certifikat

  EUROVENT

  Certifikat za klima uređaje tip KG Flex

  Broj certifikata: 11.05.518

  Vrijedi do: 30.06.2022.

 • IZJAVA O SUKLADNOSTI - TERMOGEN TRpreuzmi certifikat

  IZJAVA O SUKLADNOSTI

  EAC-Deklaracija carinske unije Rusije
  Za klima komore tip KU


  Broj certifikata:
  ТС №RU Д-HR.AЛ32.В.06897

  Vrijedi do: 13.10.2020.

 • IZJAVA O SUKLADNOSTIpreuzmi certifikat

  IZJAVA O SUKLADNOSTI

  EAC-Deklaracija carinske unije Rusije
  Za klima uređaje tip KU

  Broj certifikata:
  TC N RU Д-HR.AB45.B.44013

  Vrijedi do: 10.02.2023.

 • IZJAVA O SUKLADNOSTI - TERMOGENpreuzmi certifikat

  IZJAVA O SUKLADNOSTI

  EAC-Deklaracija carinske unije Rusije
  Za klima komore s plinskim grijačem tip KU

  Broj certifikata:
  TC No RU Д-HR.AL32.B.06897

  Vrijedi do: 13.10.2020.

 • POTVRDA O SUGLASNOSTIpreuzmi certifikat

  Potvrda o suglasnosti

  Za termogenske uređaje tip KU

  Broj certifikata:
  № ТС RU С-HR.AЛ32.В.06738

  Vrijedi do: 13.10.2020.

 • Stručno mišljenje o sukladnosti proizvoda higijensko-sanitarnim zahtjevimapreuzmi certifikat

  Stručno mišljenje o sukladnosti proizvoda higijensko-sanitarnim zahtjevima

  Za sukladnost higijenskih klima uređaja tip KU-H

  Broj certifikata:
  № 398

 • Sukladnost tipapreuzmi certifikat

  Sukladnost tipa

  Potvrda o ispitivanju tipa po Ukrajnskom standardu sukladnosti proizvoda
  Za klima uređaje tip KU

  Broj certifikata:
  UA.TR.061.C000385-12

  Vrijedi do: 28.10.2017.

 • EC Ispitivanje tipapreuzmi certifikat

  EC Ispitivanje tipa

  EC-Atest sukladnosti. Potvrda o ispitivanju tipa izdano od strane TÜV Product Service GmbH kao prijavljenog tijela.Ispitivanje prema Direktivi 98/37/EC

  Broj certifikata:
  M8 08 04 62479 002

 • TÜV DIN-1946-4preuzmi certifikat

  TÜV DIN-1946-4

  TÜV sukladnost higijenskih klima uređaja prema zahtjevima norme DIN 1946-4.

  Broj certifikata:
  04/21/16

  Vrijedi do: 28.11.2024.

 • ÖNORM H 6020 / VDI 6022-1preuzmi certifikat

  ÖNORM H 6020 / VDI 6022-1

  Sukladnost higijenskih klima uređaja prema higijenskoj normi ÖNORM H 6020 / VDI 6022-1

 • TÜV VDI 6022preuzmi certifikat

  TÜV VDI 6022

  TÜV sukladnost higijenskih klima uređaja prema zahtjevima smjernice VDI 6022.

  Broj certifikata:
  04/21/16

  Vrijedi do: 28.11.2024.

 • TÜV EN 13053preuzmi certifikat

  TÜV EN 13053

  TÜV sukladnost higijenskih klima uređaja prema zahtjevima norme EN 13053.

  Broj certifikata:
  04/21/16

  Vrijedi do: 28.11.2024.