Izjave o sukladnosti

  • CE - izjava o sukladnostipreuzmi certifikat

    EZ / EU - izjava o sukladnosti - PRO-KLIMA d.o.o.

    Za klima uređaje tip KG Flex, KU, KG Top, CFL, CKL evo, CRL, HKVS

  • CE - izjava o sukladnosti (1)preuzmi certifikat

    CE - izjava o sukladnosti

    Za elektroupravljačke ormare tip RO-KU (vrijedi za zemlje EU)