Izjave o sukladnosti

 • CE - izjava o sukladnostipreuzmi certifikat

  CE - izjava o sukladnosti

  Za klima uređaje tip KU, KEK (vrijedi za zemlje EU)

 • CE - izjava o sukladnosti (1)preuzmi certifikat

  CE - izjava o sukladnosti

  Za elektroupravljačke ormare tip RO-KU (vrijedi za zemlje EU)

 • Izjava proizvođačapreuzmi certifikat

  Izjava proizvođača

  Za klima uređaje tip KU, KEK (vrijedi za zemlje EU)

 • ATEX izjava proizvođačapreuzmi certifikat

  ATEX izjava proizvođača

  Za klima uređaje tip KU po ATEX direktivi 94/9/EC (vrijedi za zemlje EU)