Izgradnja fotonaponske elektrane PRO-KLIMA za potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Dana 23.11.2017. tvrtka PRO-KLIMA d.o.o. započela je provedbu projekta izgradnje fotonaponske elektrane PRO-KLIMA za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta predviđena je izgradnja fotonaponske elektrane PRO-KLIMA za vlastitu potrošnju snage 350,0 kW, koja se sastoji od 1349 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjit će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora dobivanjem energije za potrebe proizvodnog pogona iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 534.770 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 421.500 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 78,82 %, te će smanjenje CO2 iznositi 98,97 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke PRO-KLIMA d.o.o. će iznositi 78,82 %.

Ukupna vrijednost projekta: 3.179.046,92 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.937.978,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.11.2017. – 31.12.2020.

Za više informacija obratite se na e-mail adresu proklima@proklima.hr ili na 01/6546-343.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj